FAQ - často kladené dotazy

Zde najdete nejčastější dotazy a odpovědi na ně. Vyhledávat zde můžete stejně jako na jakékoliv jiné webové stránce - stiskněte Ctrl + F a zadejte hledaný řetězec. Kurzor se přemístí na první výskyt tohoto řetězce.

Musím vyplňovat žádost elektronicky?

Ano, projekty se podávají pouze elektronicky. Projekt, který nebude vložen elektronicky nebude zařazen do hodnocení.

Po registraci mi nefunguje přihlášení.

Registraci je nutné ještě potvrdit kliknutím na odkaz, který Vám přijde na Váš email.

Podává se projekt i v písemné formě?

Ne, v rámci zjednodušení administrativní zátěže se projekty vkládají pouze elektronicky. Písemně se zasílá pouze podepsané čestné prohlášení, kde  se statutární zástupce organizace zaručuje, že veškeré údaje uvedené v elektronické verzi, jsou pravdivé. Toto prohlášení se automaticky vygeneruje jako poslední krok při elektronickém podávání žádosti.

 

 Do kdy je možné podat žádost na uskutečnění ústředního kola soutěže v matematice do dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na školní rok 2014/15?

Organizátoři soutěží mohou podat žádost v prostřednictvím elektronického systému do dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na školní rok 2014/15 do 5. května 2014. Do tohoto data (razítko na obálce) také musíte součastně odeslat v písemné formě žádost o zařazení projektu s čestným prohlášením na MŠMT.

Můžeme si zažádat o podporu na soutěž, kterou děláme pro žáky z našeho regionu?

Můžete si požádat, ale přihláška bude vyřazena z formálních důvodů. Nejedná se o soutěž s republikovou působností.

Můžeme zažádat pouze o uvedení soutěže do seznamu soutěžích publikovaných ve Věstníku MŠMT, když nechceme dotaci na soutěž ?

 Žádáte stejným způsobem prostřednictvím  elektronického systému a zasláním písemné žádosti o zařazení projektu s čestným prohlášením. V rozpočtu projektu ve sloupci požadovaná dotaze neuvedete finanční požadavek.

Co je skupina soutěží typu A, B a C ?

 MŠMT zařazuje soutěže do tří typů a závisí, zda je MŠMT vyhlašovatelem (soutěže typu A) nebo jen spoluvyhlašovatelem (soutěže typu B) a případně jen soutěže doporučuje školám k účasti. Rozdělení soutěží do jednotlivých typů soutěží schvaluje porada vedení MŠMT na návrh hodnotitelské komise.

 

 

 

 
Zapomenuté heslo
Zaregistrovat se
Pouze registrovaní uživatelé mouhou podávat elektronické žádosti